با توجه به اینکه مرکز تهران اجازه اصلاح اطلاعات کارشناسان در سیستم CMS را به مرکز خراسان جنوبی داده است، لذا در صورت هر گونه تغییر در مشخصات سریعاً به دفتر مرکز اطلاع دهید.