رديف نام و نام خانوادگي تصویر حدود صلاحيت سابقه فعالیت از سال آدرس و تلفن
۱ محمدحسن مجیدی بررسی و مقایسه خطوط دستنویس و تایپی و تشخیص اصالت امضائات اشخاص در اسناد رسمی و عادی و همچنین تعیین تقدم، تاخر و قدمت زمانی تحریر و تنظیم اسناد و انجام هرگونه آزمایشهای مقایسه ای فیزیکی و شیمیایی مرتبط  

۱۳۹۶/بیرجند/

بیرجند

خیابان توحید- کوچه ثریا -پلاک ۱۰

تلفن: ۳۲۴۴۷۰۸۱

همراه: ۰۹۱۵۱۶۳۱۱۰۴