ثبت نام استخر

به اطلاع کارشناسان محترم می رساند: متقاضیان ثبت نام در (استخر ……..) سانس دوشنبه ها از ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ اسامی خود را با ذکر عنوان ثبت نام در استخر به شماره پیامک مرکز ارسال نمایند. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام به ازای هر نفر...

ادامه مطلب ...