از آزادی مطبوعات حمایت می کنیم

رئیس قوه قضاییه: رسانه ها همکار دستگاه قضایی در اجرای عدالت هستند / مقابله با پروژه ناامیدسازی دشمن نیازمند اقدام مسئولان و امیدآفرینی رسانه هاست رئیس قوه قضاییه با تاکید بر حمایت کامل دستگاه قضایی از آزادی مطبوعات،...

ادامه مطلب ...