برگزاری آزمون کارشناس رسمی ۱۴۰۰

برگزاری آزمون کارشناس رسمی ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی مرکز رسمی کارشناسان استان خراسان جنوبی ؛ آزمون کارشناسی رسمی مرکز در 15 رشته در روز پنجشنبه مورخ 1400/06/18 در سراسر کشور برگزار می شود. این مرکز در رشته های راه و ساختمان ، امور ثبتی و نقشه برداری ، امور...

ادامه مطلب ...