رئیس قوه قضاییه: اعتراضات کارگران پیش از قضایی شدن موضوع باید شنیده شود / اصرار برخی به بیان یک امر غیرواقعی بر اساس مواضع شخصی و سیاسی، نادرست است

رئیس قوه قضاییه: اعتراضات کارگران پیش از قضایی شدن موضوع باید شنیده شود / اصرار برخی به بیان یک امر غیرواقعی بر اساس مواضع شخصی و سیاسی، نادرست است

رئیس قوه قضاییه، بررسی و حل بسیاری از مسائل و دغدغه های جامعه و تعیین چارچوب ها و اجرای ساز و کارهای لازم از جمله اعتراضات کارگری را بر عهده دولت به عنوان مجری و مجلس به عنوان ناظر و قانونگذار دانست. به گزارش اداره کل...

ادامه مطلب ...