ابلاغ بخشنامه “تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی” از سوی رئیس قوه قضاییه

ابلاغ بخشنامه “تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی” از سوی رئیس قوه قضاییه

بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص "تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی" ابلاغ شد.     به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه متن بخشنامه "تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی" به شرح ذیل...

ادامه مطلب ...