رئیس قوه قضاییه: * تاسیس نهاد ملی حقوق بشر در دستور کار است * رعایت حقوق، مبنای هر تصمیم و اقدام در جمهوری اسلامی است * آمریکا و متحدان کلیدی آن، مهم ترین ناقضان حقوق بشر در فلسطین و یمن هستند

رئیس قوه قضاییه: * تاسیس نهاد ملی حقوق بشر در دستور کار است * رعایت حقوق، مبنای هر تصمیم و اقدام در جمهوری اسلامی است * آمریکا و متحدان کلیدی آن، مهم ترین ناقضان حقوق بشر در فلسطین و یمن هستند

رئیس قوه قضاییه با اشاره به فعالیت 24 هزار نهاد مردمی که بیش از نیمی از آنها در زمینه حقوق بشر فعالیت دارند، از تاسیس نهاد ملی حقوق بشر در آینده‌ای نزدیک خبر داد آیت الله سیدابراهیم رئیسی در نشست سفرا و کارداران...

ادامه مطلب ...