تمدید ثبت نام انتخابات هیأت مدیره های مراکز کارشناسان رسمی استانها

تمدید ثبت نام انتخابات هیأت مدیره های مراکز کارشناسان رسمی استانها

به استحضار کارشناسان متقاضی ثبت نام جهت شرکت در انتخابات هیأت مدیره می رساند تاریخ ثبت نام تا روز دوشنبه مورخ 1400/06/15 تمدید گردیده است.علاقمندان برای ثبت نام به آدرس www.23055.ir  مراجعه...

ادامه مطلب ...