تشکیل پرونده برای ۲۳۰ مقام دولتی

تشکیل پرونده برای ۲۳۰ مقام دولتی

"در قانون گفته شده است كه هر‌یك از كاركنان دولت، شهرداری‌ها و نهادها كه به تشخیص دادگاه تخلفی كرده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یك تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز و در صورت تكرار...

ادامه مطلب ...