حجت الاسلام و المسلمین مصدق در گفت‌وگوی تفصیلی با  مطرح کرد تشریح عملکرد معاونت حقوقی قوه قضاییه در شش ماه نخست سال جاری/ تصویب ۱۵ دستورالعمل و آیین نامه/ ۱۰۵۲ نظریه مشورتی صادر شد/ تهیه ۱۷۸ اظهارنظر کارشناسی در موضوعات مختلف

حجت الاسلام و المسلمین مصدق در گفت‌وگوی تفصیلی با مطرح کرد تشریح عملکرد معاونت حقوقی قوه قضاییه در شش ماه نخست سال جاری/ تصویب ۱۵ دستورالعمل و آیین نامه/ ۱۰۵۲ نظریه مشورتی صادر شد/ تهیه ۱۷۸ اظهارنظر کارشناسی در موضوعات مختلف

به گزارش گروه حقوقی و قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه به لحاظ تکالیف قانونی از معاونت‌های کلیدی قوه قضاییه به شمار می رود و بر همین مبنا عملکرد و فعالیت‌های آن نیز در جامعه حقوقی قضایی کشور با نگاهی ویژه مورد رصد قرار...

ادامه مطلب ...