مباحث و سرفصل های آزمون کارشناسی ۱۴۰۰

مباحث و سرفصل های آزمون کارشناسی ۱۴۰۰

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری سال 1400 در زیر قرار داده شده است که شامل شرایط ثبت نام در آزمون ، مباحث و سرفصل های آزمون و جداول فهرست رشته محل ها می باشد. karshenas...

ادامه مطلب ...