رئیس قوه قضاییه: مجازات خیانت خدمتگزاران، مضاعف است / ایجاد شبکه ملی اطلاعات را با قوت دنبال می‌کنیم / رفراندوم پیشکش؛ مردم را در جریان امور قرار دهید

رئیس قوه قضاییه: مجازات خیانت خدمتگزاران، مضاعف است / ایجاد شبکه ملی اطلاعات را با قوت دنبال می‌کنیم / رفراندوم پیشکش؛ مردم را در جریان امور قرار دهید

رئیس قوه قضاییه: مجازات خیانت خدمتگزاران، مضاعف است / ایجاد شبکه ملی اطلاعات را با قوت دنبال می‌کنیم / رفراندوم پیشکش؛ مردم را در جریان امور قرار دهید رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی مدافع حقوق مردم در همه...

ادامه مطلب ...