۵ اسفند ماه سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس مبارک.

۵ اسفند ماه سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس مبارک.

رئیس هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی 5 اسفند روز مهندس، را به تمامی مهندسان به ویژه مهندسان عضو این مرکز تبریک...

ادامه مطلب ...