سفر هیئت نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور به استان خراسان جنوبی

هیئتی متشکل از قضات و مدیران دیوان عالی کشور به استان خراسان جنوبی سفر کردند. به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان خراسان جنوبی، هیئتی متشکل از قضات و مدیران دیوان عالی کشور به منظور بررسی مشکلات قضایی و...

ادامه مطلب ...