دیدار هیئت مدیره مرکزکارشناسان قوه قضائیه با رئیس کل دادگستری استان

دیدار هیئت مدیره مرکزکارشناسان قوه قضائیه با رئیس کل دادگستری استان

نشست صمیمی و دیدار اعضای هیئت مدیره مرکز کارشناسان ماده 187 دادگستری استان خراسان جنوبی با رئیس کل جدید دادگستری استان خراسان جنوبی   به گزارش روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی دوشنبه...

ادامه مطلب ...