معاون رئیس قوه قضاییه: مردم فساد مسئولان و کارگزاران را تحمل نخواهند کرد

معاون رئیس قوه قضاییه: مردم فساد مسئولان و کارگزاران را تحمل نخواهند کرد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مردم فشارهای اقتصادی و سختی ها را تحمل می کنند ولی فساد مسئولان و کارگزاران را تحمل نخواهند کرد.     به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون رئیس قوه...

ادامه مطلب ...