رئیس قوه قضاییه: اقدام دولت درباره هپکو کافی نیست اما قابل تقدیراست؛ درخصوص سایر شرکتهای واگذارشده نیز باید اقدام گردد / دفاع مقدس، سرمایه و گنجینه عظیمی برای ملت ایران است / باید بهداشت روانی و امنیت اخلاقی دانش آموزان و دانشجویان مورد توجه باشد

رئیس قوه قضاییه: اقدام دولت درباره هپکو کافی نیست اما قابل تقدیراست؛ درخصوص سایر شرکتهای واگذارشده نیز باید اقدام گردد / دفاع مقدس، سرمایه و گنجینه عظیمی برای ملت ایران است / باید بهداشت روانی و امنیت اخلاقی دانش آموزان و دانشجویان مورد توجه باشد

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از اقدام دولت برای ساماندهی وضعیت کارخانه هپکو در اراک، گفت: این اقدام کافی نیست زیرا کارخانجات دیگری در کشور وجود دارند که با مشکلاتی نظیر مشکل هپکو مواجهند و باید این موضوعات به صورت ساختاری...

ادامه مطلب ...