پرونده زمین خواران زیر ذره‌بین کمیسیون کشاورزی/ قوانین حفاظت از اراضی نیاز به اصلاح دارد

پرونده زمین خواران زیر ذره‌بین کمیسیون کشاورزی/ قوانین حفاظت از اراضی نیاز به اصلاح دارد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: مقررات و ضوابط تعریف شده برای حفاظت از زمین‌های با ارزش، حساس وغیر قابل کشت یکسان است که باید در مقررات و آئین‌نامه‌ها بازنگری شود.   به گزارش روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی...

ادامه مطلب ...