بنا به گفته آقای دکتر بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، آزمون کارشناسی رسمی در روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۹۹ برگزار می گردد. ۶۶ هزار نفر در آزمون ثبت نام کرده اند. آزمون به صورت سراسری در تمام مراکز استان ها برگزار می شود. مدت زمان آزمون برای همه رشته ها ۱۱۰ دقیقه است. فنی مهندسی ها به ۵۵ تست پاسخ خواهند داد و غیر فنی مهندسی ها به ۶۵ تست.فرصت پاسخگویی برای هر تست فنی مهندسی با توجه به محاسبات دو دقیقه و برای سایر رشته ها کمتر از دو دقیقه.

همراه داشتن ماسک شرط ورود به جلسه آزمون است به همراه داشتن دستکش و الکل هم توصیه می شود.

به همراه داشتن جزوه و ماشین حساب مجاز نیست؛ همه رشته ها در آزمون ابتدا به ۱۰ سوال عمومی(حقوقی) پاسخ خواهند گفت و سپس فنی مهندسی ها ۴۵ تست را پاسخ میگویند و غیر فنی مهندسی هابه ۵۵ تست جواب خواهند داد.سوالات عمومی اطلاعاتی است که هر کارشناس باید بداند؛ از جمله قوانین و مقررات ناظر به کارشناسی که در قانون کارشناسان، آیین نامه اجرایی مرکز و آیین دادرسی آمده است.

دوشنبه و سه شنبه کارت های ورود به جلسه در سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

نتایج مرحله تستی آزمون ۲ ماه بعد از آزمون اعلام خواهد شد. کل فرآیند آزمون کارشناس رسمی حدود یک سال به طول می انجامد.