اولین گردهمایی مدیران وکارشناسان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان در سال ۱۳۹۸ در راستای گسترش ارائه خدمات الکترونیک قضائی و ضرورت استفاده بهینه و مطلوب تر از ظرفیت دفاتر درخصوص خدمت رسانی به شهروندان گرامی با حضور اشخاص فوق الذکر و معاون محترم آمار وفناوری اطلاعات دادگستری استان خراسان جنوبی برگزار گردید.
ارتقاء وضعیت دادرسی، تسهیل دسترسی به مراجع و خدمات قضایی مهمترین اهداف ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان خراسان جنوبی در اولین گردهمایی مدیران وکارشناسان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان اسماعیلی معاون آمار وفناوری اطلاعات دادگستری استان با اعلام این که اکنون در استان خراسان جنوبی ۱۵ دفتر خدمات الکترونیک قضائی راه اندازی گردیده است گفت : هدف از راه اندازی دفاتر را تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضائی، کاهش مراجعات مردمی به دادگستری ها و هم چنین ضرورت تشکیل و دسترسی به اسناد الکترونیک از پرونده ها ی قضائی با توجه به هزینه های بالای نگهداری فیزیکی اوراق می باشد
وی همچنین اعلام نمود: تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی تا پایان شهریور ماه به ۲۲ دفتر خواهد رسید.
معاون آمار و انفورماتیک دادگستری استان خراسان جنوبی در مراسم گردهمایی مدیران وکارشناسان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی این استان درباره اهداف تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی گفت : ارتقاء وضعیت دادرسی، تسهیل دسترسی به مراجع و خدمات قضایی مهمترین اهداف ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می باشد و اساس و مبنای راه اندازی این دفاتر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ فرموده اند . بنابراین این طرح با تکیه بر سیاست های ابلاغی از سوی رهبری در کشور اجرا شد.
عباس اسماعیلی افزود: خوشرویی مدیر دفتر و پاسخ دهی مناسب به مراجعین و رعایت کرامت آنها، موجب استقبال بیشتر مردم از این دفاتر خواهد شد. افزایش و یا کاهش تعداد دادخواست های ثبت شده در ماه، بر مبنای فعالیت این دفاتر است.
وی بیان داشت :در استان خراسان جنوبی علاوه بر این که در کلیه حوزه های قضائی دفاتر خدمات الکترونیک دایر می باشند؛ در بخش های محروم نیز که امکان ایجاد دادگاه بخش مقدور نمی باشد و بالحاظ پراکندگی غیر متعارف مناطق استان از یکدیگر امکان دسترسی مردم به خدمات قضائی را با مشکل روربه رو ساخته است، دفاتر خدمات قضائی در بخش های مود، آرین شهر، زهان، اِرسک و دیهوک راه اندازی خواهد شد. سپس هریک از همکاران به تبادل نظر در این خصوص پرداختند.