با عنایت به مصوبه سومین نشست انتظامی مرکز مورخ ۹۹/۳/۲۵ با حضور ریاست محترم مرکز، دادستان انتظامی، معاونین و قضات محترم دادگاه های بدوی و تجدید نظر انتظامی مرکز، مقرر گردید از این پس مصوبات نشست های انتظامی جهت آگاهی عموم وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در هفته نامه مرکز (حامی عدالت) منتشر گردد.

برابر مصوبه فوق تمامی ابلاغ های دادسرای انتظامی اعم از اوقات رسیدگی، قرارهای نهایی، احکام و دادنامه ها از طریق پیامک به شماره همراهی که توسط وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به مرکز معرفی شده است صورت خواهد پذیرفت و در این صورت رسیدگی و آراء صادره حضوری محسوب شده و مسئولیت عدم اقدام قانونی در مهلت های اعلامی و آثار مترتب از عدم رعایت موارد قانونی بر عهده اشخاص اشاره شده خواهد بود.

لذا پیشنهاد می گردد اعضای محترم نسبت به بروزرسانی شماره تلفن های همراه اعلامی خود به مرکز اقدام فرمایند.

به منظور پیشگیری از تخلفات انتظامی و ارتقای آگاهی های علمی و حرفه ای اعضای محترم مرکز، کارگروه پیشگیری و کاهش تخلفات انتظامی با دو کمیته علمی پژوهشی و رسانه تشکیل شده و در حال فعالیت می باشد. لذا خواهشمند است نظرات، پیشنهادها یا سؤالات خود پیرامون قوانین و مقررات انتظامی یا تولید برنامه های علمی در رابطه با تخلفات انتظامی را جهت طرح در کارگروه به دادستانی اعلام فرمائید.

ضمناً مصوبات اولین نشست انتظامی مرکز مورخ ۹۸/۱۱/۳۰ در ششمین شماره هفته نامه حامی عدالت منتشر خواهد شد.