به گزارش روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی ، زمان ثبت نام در انتخابات سراسری هیات مدیره های مراکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ به مدت ۱۰ روز می باشد.

علاقمندان برای شرکت و مطالعه آیین نامه و دستورالعمل های ثبت نام در انتخابات می توانند به آدرس www.23055.ir مراجعه نمایند.