به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان خراسان جنوبی در یک پرونده واخواهی جرایم مواد مخدر در شهرستان بیرجند که متهمه بیمار بر روی ویلچیر و وکیل وی نیز معلول جسمی- حرکتی بود ، قاضی سید حجت نبوی با اطلاع از موضوع و در راستای تکریم ارباب رجوع در محوطه فضای باز ورودی مجتمع حضور یافته و اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی و اخذ دفاعیات متهمه و وکیل وی نمود. لازم به ذکر است در نهایت مجازات نامبرده با توجه به وضعیت خاص(بیماری) محکوم علیه به نصف کاهش یافت.