فرارسیدن اول آبان ماه، روز کارشناس را به شما که همواره با  کوشش بی شائبه و همت والای خود یار و یاور دستگاه قضا در گسترش عدالت و پذیرای دشواری ها در جهت تاباندن نور حقیقت بر تاریکی ها به عنوان همکار متخصص مراجع قضایی می باشید از طرف خود و هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی تبریک عرض می نمایم.

امیدوارم با نظر به جایگاه ارزشمند خود به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در ایفای وظایف و برقراری حسن جریان امور کارشناسی پیروز باشید.

احمد بیکس رئیس هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی