به استحضار کارشناسان متقاضی ثبت نام جهت شرکت در انتخابات هیأت مدیره می رساند تاریخ ثبت نام تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ تمدید گردیده است.علاقمندان برای ثبت نام به آدرس www.23055.ir  مراجعه فرمایند.