فرآیند ثبت نام داوطلبان آزمون کارشناسی رسمی دادگستری از تاریخ ۹۸/۱۲/۱۳ لغایت ۹۸/۱۲/۲۳ به مدت ۱۰ روز در سایت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به نشانی  http://www.judiciarybar.ir یا سایت سازمان سنجش کشور  www.sanjesh.org  انجام می شود. ضمناً آزمون کارشناسی رسمی روز جمعه مورخ ۹۹/۳/۹ برگزار می شود.