به گزارش روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی خراسان جنوبی؛ مراسم دریافت حکم انتصاب اعضاء جدید هیات مدیره این استان در روز پنجشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در محل دادگستری برگزار گردید.

تصاویر مربوط به دریافت حکم انتصاب اعضاء هیات مدیره و بازرسان دوره سوم مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی که به عضویت هیات مدیره و بازرس منصوب و از دست حضرت حجه الاسلام حمیدی رئیس کل دادگستری استان احکامشان را دریافت نمودند.