به گزارش روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری؛ دستورالعمل جدید نقل و انتقالات کارشناسان رسمی در بهمن ماه ۱۳۹۹ به مراکز استان ها ابلاغ شد.

متن این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد:

مقدمه

با استناد به ماده (۳) آیین نامه مصوب ۹۷/۱/۲۷ رییس محترم قوه قضاییه مبنی بر اداره امور مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه توسط رییس مرکز، به منظور رسیدگی به درخواست­های نقل و انتقال وکلا و کارشناسان رسمی این مرکز و تعیین ضابطه جهت اجتناب از اعمال سلیقه و تحقق عدالت در پاسخگویی، دستورالعمل نقل و انتقال مرکز به شرح زیر جهت اجرا توسط مرکز و مراکز استانی ابلاغ می­شود.

 

ماده ۱-اصل لزوم قبولی در آزمون به منظور انتقال حوزه فعالیت

با توجه به توزیع سهمیه پذیرش در حوزه های قضایی متناسب با نمرات کسب شده از سوی داوطلبان در آزمون­های ورودی مرکز، هرگونه تغییر در حوزه فعالیت ممنوع است مگر در صورت قبولی در حوزه مقصد در آزمون عمومی سالانه. موارد نقل و انتقال این دستورالعمل مربوط به موارد ضروری و استثنائی بوده و محدود به موارد انحصاری مذکور در این دستورالعمل خواهد بود. وکلا و کارشناسان رسمی دارای پروانه فعال در موارد ضروری و استثنایی صرفاً در چارچوب یکی از دو روش مذکور در مواد ۳ و ۴ این دستورالعمل می­توانند تقاضای انتقال خود را به همراه دلایل و مستندات مربوط از طریق سامانه مرکز به مرکز استان مبدأ تقدیم کنند. ثبت درخواست یا پذیرش اولیه در هریک از مراجع ابتدایی تا زمان پذیرش نهایی و صدور پروانه انتقالی هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

تبصره– با عنایت به اینکه نمره قبولی در مرکز استانها و کلانشهرها معمولا بالاتر از سایر شهرستانهاست، درصورتی که درخواست متقاضی به منظور انتقال از مرکز استان به سایر شهرستان­های همان استان یا از مبدأ کلانشهرها یا استان تهران به سایر استان­ها (غیر از استان تهران و کلانشهرها) باشد، اصل بر امکان انتقال بوده و بلافاصله پس از ثبت درخواست در هیأت مدیره مبدأ، موضوع مستقیماً برای کمیسیون مرکزی ارسال و با توجه به شرایط متقاضی و همچنین حوزه­های مبدأ و مقصد و نظر مشورتی هیأت مدیره یا کمیسیون استانی مبدأ تصمیم­گیری خواهد شد.

 

 

ماده ۲) کمیسیون های نقل و انتقال

به منظور رسیدگی به درخواست­های انتقال ضروری وکلا و کارشناسان رسمی «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» که در این دستورالعمل مرکز نامیده میشود، کمیسیون مرکزی­ نقل و انتقال وکلا و کارشناسان در مركز و کمیسیون­های متناظر در مراکز استانی تشكيل مي‌شود.

تبصره ۱- كميسيون مركزي متشكل از۵ تا ۷ عضو به انتخاب رييس مركز و كميسيون­های استاني متشکل از ۳ تا ۵ عضو به انتخاب هیأت مدیره استان و تأیید کمیسیون مرکزی مي‌باشد که برای دوره­های یکساله انتخاب می­­گردند. هر کمیسیون دارای یک دبیر است که از سوی کمیسیون تعیین میشود. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضا اتخاد می­شود.

تبصره ۲- اعضای کمیسیون میتوانند از میان اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن انتخاب گردند. تا زمان انتخاب اعضای کمیسیون­های استانی یا درصورت عزل ایشان از سوی کمیسیون مرکزی، موارد مربوط به کمیسیون استانی نیز مستقیما در کمیسیون مرکزی طرح میگردد.

 

ماده ۳) شرایط درخواست انتقال ضروری

درخواست انتقال ضروری صرفاً به استناد يك يا چند مورد از موارد زير و به شرط نداشتن تمرکز غیر مجاز در دوره سه ساله فعالیت اخیر، فقدان سابقه محکومیت انتظامی درجه ۳ به بالا ظرف سه سال و درجه ۱ و ۲ ظرف یک سال پیش از ارائه درخواست قابل طرح بوده و تصمیم­گیری در خصوص آن در اختیار کمیسیون­های استانی و مرکزی خواهد بود:

 1. اشتغال رسمی، پیمانی یا قراردادی تمام­وقت در موسسات و نهادهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری یا حداقل سه سال هرگونه اشتغال تمام وقت متوالی(با پرداخت حق بیمه از صندوق­های کشوری و مستندات سکونت) شوهر یا سرپرست خانواده درخواست­کننده در حوزه انتقالی مقصد مشروط بر آنکه به تشخیص کمیسیون استمرار زندگی خانوادگی متقاضی مستلزم انتقال نامبرده باشد
 2. بیماری صعب العلاج درخواست کننده، همسر یا افراد تحت تکفل وی (در خصوص غیر از همسر و فرزندان با حکم مرجع قضایی) که در شهر مبدأ امکان پیگیری مراحل درمان وجود ندارد و این امکان در حوزه انتقالی مقصد فراهم است. ارائه مستندات قانونی از سازمان پزشکی قانونی یا کمیته کارشناسی پزشکی مورد اعتماد رئیس مرکز برای بهره برداری از مزایای این بند ضروری است. در موارد تقاضای انتقال به شهر یا استان تهران مستند به این بند، عدم امکان درمان در استان مبدأ ملاک خواهد بود.
 3. اشتغال به تحصیل درخواست کننده یا شوهر وی در دوره­های حضوری تحصیلات تکمیلی دانشگاه­های دولتی حوزه مقصد و نهایتا برای مدت ۴ سال
 4. انتقال یا مأموریت به حوزه مقصد یا تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی و یا مواردی از این قبیل در خصوص کارشناسان رسمي به نحوی که امکان استقرار دائم کارشناس در حوزه مبداء وجود نداشته باشد

 

تبصره ۱– در صورتي كه انتقال به استناد بندهاي «۱»، «۲» و «۳» به استثنای اشتغال رسمی موضوع بند «۱» انجام شده باشد، انتقال به صورت موقت بوده و بنابر پیشنهاد کمیسیون استانی و تأیید کمیسیون مرکزی تا پايان مدت درمان، تحصیل، مأموریت یا قرارداد اشتغال اعتبار خواهد داشت یا قابل تمدید خواهد بود. هیأت مدیره مرکز استانی مقصد (کمیسیون مربوطه) مکلف است در زمان تمدید پروانه افراد مزبور اسناد و مدارک ارائه شده در خصوص ادامه شرایط مقرر را بررسی و حسب مورد در چارچوب این دستورالعمل نسبت به خاتمه دوره انتقال یا تمدید آن تصمیم­گیری نماید. متقاضی انتقال یا استمرار آن نیز مکلف است سه ماه پیش از موعد، موارد را به منظور بررسی به هیأت مدیره اعلام نمایند. متقاضی دائمی شدن انتقال در صورت دارا نبودن این شرایط صرفاً می­تواند از طریق شرکت در آزمونهای سالانه و کسب امتیاز قبولی در حوزه مورد تقاضا یا بهره­گیری از روش ارفاقی مذکور در ماده ۴ برای این منظور اقدام نماید.

تبصره ۲- بانوان وکیل و کارشناس سرپرست خانوار (با ارئه مدرک قانونی از مراجع ذیصلاح) می­توانند به استناد اشتغال موضوع بند «۱» در خصوص پدر یا مادر خود، یا تحصیل موضوع بند ۳ (بعلاوه مقطع لیسانس) افراد تحت تکفل و حضانت قانونی خود (با ارائه مدارک لازم از مراجع ذیصلاح) درخواست انتقال دهند. در خصوص والدین بازنشسته آخرین محل اشتغال پیش از بازنشستگی ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۳– در صورتی که درخواست انتقال به مقصد استان تهران و همچنین مراکز سایر استانها و شهرهایی که انتقال به آنها از سوی هیأت مدیره استان ممنوع اعلام می­گردد نباشد، متقاضی میتواند به استناد سکونت و تحصیل توأم خود یا شوهر خود در دانشگاه اعم از دولتی و غیردولتی و نیز به استناد اشتغال موضوع بند «۱» در خصوص زوجه درخواست انتقال به آن حوزه را ثبت کند.

 

 

ماده ۴) شرایط ثبت درخواست انتقال ارفاقی

ثبت درخواست انتقال ارفاقی مشروط به دارا بودن همزمان کلیه شرایط زیر قابل طرح بوده و تصمیم­گیری در خصوص آن در اختیار کمیسیون­های استانی و مرکزی خواهد بود:

 1. دارا بودن حداقل سابقه اشتغال به وکالت یا کارشناسی (صرف نظر از دوره کارآموزی) حسب مورد مطابق تبصره ۱ این ماده
 2. نداشتن تمرکز غیر مجاز در دوره سه ساله فعالیت اخیر
 3. فقدان محکومیت انتظامی درجه ۳ یا ۴ حداکثر ظرف ۳ سال و درجه یک یا دو حداکثر ظرف ۱ سال پیش از ارائه درخواست
 4. انجام منظم تکالیف معاضدتی در دوره اشتغال مذکور در تبصره ۱ این ماده
 5. کسب حداقل ۸۰ درصد نمره قبولي آخرين نفر بدون احتساب سهمیه از حوزه انتقالي مقصد در آخرین آزمون برگزار شده از سوی مرکز
 6. عضویت فعال در سامانه شفافیت

تبصره ۱- حداقل سابقه مورد نیاز موضوع بند «۱» به شرح ذیل می باشد:

الف- برای وکلا:

 1. به منظور انتقال درون استان به مقصد غیر از مرکز استان یا از یک استان به استانی دیگر به مقصد غیر از مرکز آن استان ۲ سال؛
 2. به منظور انتقال به مراکز استان ۳ سال؛
 3. به منظور انتقال به کلانشهرها ۵ سال؛

ب- برای کارشناسان رسمی:

 1. به منظور انتقال درون استان به مقصد غیر از مرکز استان یا از یک استان به استانی دیگر به مقصد غیر از مرکز آن استان ۲ سال؛
 2. به منظور انتقال به مرکز استان همان حوزه ۵ سال؛
 3. به منظور انتقال به مرکز سایر استان­ها ۷ سال؛
 4. به منظور انتقال به کلانشهرها ۱۰ سال؛

تبصره ۲- در صورتی که درخواست­کننده، سابقه انتقال داشته باشد، باید حداقل ۵ سال از زمان انتقال سابق گذشته باشد مگر اینکه درخواست انتقال به استناد یکی از شرایط مذکور در ماده ۳ باشد. این حکم درمورد اشخاصی که قبلاً به کلانشهرها یا به استان تهران منتقل شده و درخواست برگشت به حوزه انتقالی سابق را دارند اجرا نمی­شود.

 

ماده ۵ انتقال اعضای هیأت علمی، قضات بازنشسته و اعضای هیأت مدیره و دادیاران انتظامی

نظر به اینکه آخرین محل اشتغال به کار اعضای علمی (دریافت کننده پروانه بدون آزمون) ملاک صدور پروانه آنان است، زمانی اعضای هیأت علمی دارنده پروانه بدون آزمون مجاز به انتقال خواهند بود که به استناد حکم کارگزینی محل تدریس آنان نیز تغییر یابد. در خصوص اعضای هیأت علمی که از طریق شرکت در آزمون موفق به اخذ پروانه شده­اند مانند سایر اعضا عمل خواهد شد و شرط اشتغال موضوع بند ۱ ماده ۳ در خصوص محل اشتغال هیأت علمی خود ایشان نیز جاری خواهد بود.

درخواست انتقال قضات پس از انقضاء محدودیت مدت سه سال در خصوص آخرین شهری که در آن به شغل قضاوت اشتغال داشته و بازنشسته شده اند، نیز در چارچوب این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود.

رسیدگی به درخواست انتقال اعضای هیأت­های مدیره و بازرسان مراکز استانی و همچنین دادیاران انتظامی حین و پس از دوره تصدی، به ترتیب با اطلاع قبلی معاونت بازرسی و امور استانها یا دادستان انتظامی مرکز خواهد بود.

 

ماده ۶- سوابق مؤثر

کمیسیونهای مرکزی و استانی باید در بررسی درخواست­های انتقال و همچنین تعیین هزینه­ی آن، مواردی نظیر سوابق تحصیلی و آزمون درخواست کننده، سوابق کاری و تعداد پرونده­های انجام شده، سوابق همکاری با هیأت مدیره و کمیسیون­های  مرکز، سابقه و تعداد سرپرستی کارآموز،  تعداد پروانه­های موجود در شهر مبدأ و مقصد و نیز مواردی از قبیل تعداد پروانه­های صادر شده در شهرهای مبدأ و مقصد را مورد توجه قرار دهند.

 

ماده ۷- ترتیب و مرجع رسیدگی

درخواستهای انتقال همراه با کلیه مستندات لازم که مثبت دارا بودن شرایط قانونی (از قبیل مدارک بیماری و تحصیلی و اشتغال و..) یا نداشتن موانع قانونی از سوی متقاضی (از قبیل گزارش وضعیت فعالیت سه ساله اخیر یا سوابق قضایی از سامانه عدل ایران) است به مرکز استانی مبداء ارائه میگردد. مرکز استانی مبدأ مکلف است به محض دریافت رسید ثبت به متقاضی ارائه کرده و در آن کامل بودن یا نقص شکلی مستندات را گواهی نماید.

به محض تکمیل مستندات از سوی متقاضی، هیأت مدیره مبدأ مکلف است نسخه­ای از آن را در اختیار کمیسیون مرکزی و هیأت مدیره مقصد قرار دهد. کمیسیون استانی مبدأ مکلف است نهایتاً ظرف دو ماه در خصوص درخواست مستند به مواد ۳ و ۴ این دستورالعمل اتخاذ تصمیم کرده و در صورت رد درخواست موضوع را به متقاضی و در صورت تایید موارد را به همراه مدارک قانونی و با ذکر روشن بند مربوطه از دستورالعمل که مبنای تصمیم بوده است به کمیسیون استانی مقصد ارسال نماید. رونوشتی از تصمیمات نیز به صورت همزمان برای کمیسیون مرکزی ارسال میگردد و هزینه پیشنهادی انتقال درچارچوب مواد ۱۱ و ۱۲ این دستورالعمل به صورت مستند نیز ضمیمه میگردد. کمیسیون مقصد نیز نهایتاً ظرف دوماه نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم و در صورت رد درخواست موضوع را به متقاضی و در صورت تایید به کمیسیون مرکزی ارسال می­نماید. عدم اعلام نظر هریک از کمیسیون­ها ظرف مهلت مذکور مانعی برای رسیدگی در کمیسیون بعدی نخواهد بود و در صورت عدم اعلام نظر ظرف این مهلت، نهایتاً کمیسیون مرکزی رأساً موضوع را رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

تصمیم کمیسیون مرکزی الزاماً تابع تصمیم کمیسیون­های استانی نبوده و همچنین ممکن است موافقت در هریک از کمیسیون­ها به صورت مشروط صورت گیرد که در این حالت در صورت پذیرش متقاضی اقدام و در غیر این صورت به منزله مخالفت کمیسیون با درخواست خواهد بود.

تبصره ۱- در هر مورد که نیاز به گواهی یا مدارک مثبته می­باشد، تهیه و ارائه موارد مزبور برعهده درخواست کننده می­باشد. ارائه گواهی پزشکی قانونی، پزشک معالج، مدارک بیمارستانی و غیره در صورت درخواست به استناد درمان، الزامی است.

تبصره ۲- متقاضی میتواند در صورت اعتراض نسبت به تصمیم مراکز استانی مبداء یا مقصد در خصوص نقص مدارک یا دارا نبودن شرایط یا عدم اعلام تصمیم در مهلت زمانی تعیین شده، حداکثر برای یک مرتبه و ظرف ۳۰ روز از اعلام تصمیم یا اتمام مهلت، نزد کمیسیون مرکزی اعتراض نماید. در این موارد کمیسیون ضمن بررسی موضوع، ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ثبت اعتراض تصمیم‌گیری خواهد کرد. تصمیم کمیسیون در این موارد و همچنین در مواردی که به دلایلی تشخیص به رسیدگی مستقیم به درخواستی بنماید قطعی است.

تبصره ۳- در مواردی که متقاضی در مراجع قضایی یا انتظامی دارای پرونده مفتوح باشد مکلف است موضوع را در درخواست اعلام نماید. در اینگونه موارد اتخاد تصمیم در خصوص انتقال فرد منوط به موافقت قبلی دادستان انتظامی مرکز خواهد بود. ثبت درخواست از سوی متقاضی بدون اشاره به پرونده مفتوح یا وجود سوابق انتظامی به منزله اعلام رسمی مبنی بر نداشتن سوابق انتظامی یا قضایی قطعی و جاری بوده و در صورت احراز گواهی خلاف واقع با متخلف برابر ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

تبصره۴- با عنایت به اینکه وضعیت نهایی نقل و انتقال و همچنین هزینه­ی آن برای هر فرد از سوی کمیسیون مرکزی مشخص خواهد شد، پرداخت هیچ وجهی بجز هزینه ثبت درخواست یا اعتراض تا پیش از اخذ تأیید نهایی کمیسیون مرکزی الزامی نبوده و در صورت پرداخت از سوی خود متقاضی نیز هیچگونه حقی نیز برای وی ایجاد نخواهد کرد.

 

 

ماده ۸- شرایط صدور پروانه انتقال و ابطال آن

صدور پروانه انتقالی پس از تأیید نهایی کمیسیون مرکزی، منوط به عضویت دائمی در سامانه شفافیت و تعهد به انجام منظم تکالیف معاضدتی و سایر شرایط مقرر در هنگام تصویب موضوع انتقال خواهد بود. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده یا عدم اعلام زوال عوامل موجبه انتقال موقت یا ارتکاب هرگونه تخلف انتظامی یا جرم توسط شخص منتقل شده یا عدم اجرای شروط مذکور در تصمیم کمیسیون پس از انتقال، انتقال وی کأن لم یکن بوده و شخص باید علاوه بر تحمل مجازات انتظامی حسب مورد، به حوزه انتقالی مبدأ باز گردد.

تبصره ۱ تا زمان راه­اندازی سامانه شفافیت، تقدیم درخواست انتقال در سامانه و بارگذاری اطلاعات مورد نیاز در حکم درخواست عضویت در سامانه خواهد بود.

تبصره ۲- مرجع رسیدگی به تخلف انتظامی شخص در دوره انتقال برعهده مراجع انتظامی مقصد خواهد بود.

 

ماده ۹- تعهدات متقاضیان انتقال نسبت به پرونده های جاری

وکلا و کارشناسانی که با درخواست انتقال آنها موافقت شده است متعهد به انجام و به نتیجه رساندن تمام تعهدات پیشین در حوزه مبدأ می­باشند. در صورتی که اعتراضی نسبت به عدم انجام تعهدات سابق شخص در حوزه مبدأ علیه اشخاص مذکور مطرح و در مراجع ذی صلاح اعتراض مزبور تأیید گردد، انتقال وی منتفی و در صورت صدور پروانه انتقالی، پروانه مزبور ابطال خواهد شد و علاوه بر تحمل مجازات انتظامی، پروانه وی به حوزه مبدأ ارسال خواهد شد.

 

ماده ۱۰- لزوم الکترونیکی بودن فرآیند رسیدگی به درخواست نقل و انتقال

تمامی درخواست ها، مکاتبات و اقدامات مربوط به نقل و انتقال توسط متقاضیان، کمیسیون های استانی و مرکزی، هیأت مدیره های استانی و مرکز از طریق سامانه خودکارسازی (اتوماسیون) اداری انجام می­شود و ارائه درخواست و ثبت آن و کلیه اسناد و مدارک مرتبط و نتایج نهایی با ذکر دلایل قبول یا رد درخواست در آن ثبت می­شود.

 

ماده ۱۱- هزینه های رسیدگی به درخواست نقل و انتقال

هزینه­های نقل و انتقال در خصوص انتقال­های ضروری موضوع بند «۲» ماده (۳) به پیشنهاد کمیسیون مبدأ و تأیید کمیسیون مرکزی حسب مورد به شرح زیر خواهد بود:

الف- هزینه انتقال به مقصد شهر تهران و کلان­شهرها ۲۵ تا ۴۰ برابر هزینه قانونی تمدید سالیانه پروانه در سال تأیید درخواست؛

ب- هزینه انتقال به مقصد شهرستان های استان تهران و مراکز استان ها ۱۵ تا۲۵ برابر هزینه قانونی تمدید سالیانه پروانه در سال تأیید درخواست؛

ج- هزینه انتقال به مقصد حوزه انتقالی سایر شهرها ۵ تا ۱۵ برابر هزینه قانونی تمدید سالیانه پروانه در سال تأیید درخواست؛

د- انتقال از مبدأ شهر تهران به مقصدی غیر از مراکز استان و انتقال از مبدأ مرکز استان به شهرستان­های دیگر همان استان و انتقال به حوزه های واقع در بخش یا شهرستان محروم فاقد هزینه خواهد بود.

تبصره ۱ در صورت تمدید پروانه انتقالی موقت به جهت استمرار شرایط، صرفاً هزینه ثبت درخواست پرداخت شده و هزینه انتقال مجدداً أخذ نخواهد شد.

تبصره ۲- درصورتی که نقل و انتقال مطابق شرایط ماده (۴) و سایر بندها و تبصره­های ماده (۳) و تبصره «۴» ماده (۷) یا به صورت دائمی صورت گیرد، هزینه های فوق دوبرابر خواهد بود.

تبصره ۳ ۳۰ درصد از هزینه انتقال به حساب مركز و مابقي به صورت مساوی به حساب مراکز استانی حوزه انتقالی مبدأ و مقصد واریز می شود. درصورتی که انتقال درون استانی باشد ۵۰ درصد از هزینه انتقال به حساب مركز و ۵۰ درصد دیگر به حساب مرکز استانی مربوطه واریز خواهد شد.

متقاضی مکلف است از طریق سامانه سهم هرکدام را به صورت مجزا به حساب های مربوطه که از طریق سامانه اعلام می گردد واریز نماید. صدور پروانه انتقالی منوط به واریز هزینه­های مذکور خواهد بود.

تبصره ۴- هزینه ثبت درخواست نقل و انتقال پنج میلیون ریال و هزینه اعتراض به نتیجه بررسی­های مراکز استانی سه میلیون ریال می باشد.

تبصره ۵- هزینه های موضوع این ماده درصورت انصراف از نقل و انتقال پس از صدور پروانه انتقالی و یا منتفی شدن نقل و انتقال به استناد مفاد ماده ۷ مسترد نخواهد شد.

 

ماده ۱۲- تخفیف در پرداخت هزینه نقل و انتقال

اشخاص زیر در پرداخت هزینه انتقال به شرح زير از تخفیف برخوردار می­باشند:

الف- جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و فرزندان شهدا، به میزان صد در صد.

ب- جانبازان زیر ۵۰ درصد، رزمندگانی که حداقل ۶ ماه به صورت داوطلبانه در جبهه حضور داشته­اند، آزادگان و همسر و فرزندان آنها و نیز خانواده شهدا به جز فرزندان آنها، به میزان ۵۰ درصد.

ج- اعضای بنیاد نخبگان، حافظان کل قرآن کریم و دارندگان عنوان برتر در مسابقات بین­المللی قرآن و نیز المپیاد های ملی، ۳۰ درصد.

تبصره اشخاصی که به پیشنهاد هیأت مدیره مرکز استان مبدأ و تشخیص کمیسیون مرکزی ملائت مالی ندارند میتوانند از تخفیف یا تقسیط مصوب کمیسیون مرکزی برخوردار باشند. هیأت مدیره مکلف است پس از دریافت درخواست تخفیف یا تقسیط متقاضی، مراتب را بررسی و نظر خود را با ارائه توضیحات یا مستندات کافی درخصوص وضعیت مالی متقاضی و امکان پرداخت هزینه توسط وی به کمیسیون مرکزی اعلام نماید. در غیر این صورت کمیسیون مرکزی تکلیفی جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص نخواهد داشت.

 

ماده ۱۳- پاسخگویی به استعلامات و ایجاد وحدت رویه

پاسخگویی به سؤالات، تصمیم­گیری و ایجاد وحدت رویه در عملکرد کمیسیون­ها و هیأت مدیره­های استانی در موضوع نقل و انتقال در صلاحیت کمیسیون مرکزی است.

 

ماده ۱۴- نقل و انتقال کاراموزان

نقل و انتقال کارآموزان براساس دستورالعمل کارآموزی صورت می­گیرد و از شمول مفاد این دستورالعمل خارج است. انتقال در دوره کارآموزی هیچگونه حقی مبنی بر صدور پروانه وکالت یا کارشناسی در حوزه انتقالی ایجاد نخواهد کرد و محل صدور پروانه کارآموز جز در موارد مصرح در دستورالعمل کارآموزی محل پذیرش اولیه وی خواهد بود.

این دستورالعمل در ۱۴ ماده و ۲۰ تبصره در تاریخ ۹۹/۱۱/۵ به تصویب رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه رسیده است.

پایان