نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در پیامی از مردم برای شرکت در انتخابات دعوت کرد.

دعوت نماینده ولی فقیه در استان، از مردم برای شرکت در انتخابات

به گزارش روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی، آیت الله عبادی در این پیام گفته است: دشمنان و بدخواهان مردم عزیز ایران که همواره همه‌ی گزینه‌ها برای ضربه زدن به مردم عزیزمان را روی میز دارند و از هیچ مکر و حیله‌ای فروگذار نیستند و در تصورات باطل خویش می‌خواهند انتخاباتِ امسال را که بسیار مهمّ است از ارزش آن بکاهند و با نیرنگ و توطئه به‌دنبال این هستند که ملت سربلند ما که از اعتبار سیاسی بالایی در سرنوشت خود برخودار است و همواره حضورشان در انتخابات در سطح جهان بی بدیل بوده ، از حضور در انتخابات دوم اسفند باز دارند، زهی خیال باطل و ان‌شاءاللّه شاهد خواهیم بود که مردم انقلابی ایران عزیز و خصوصا مردم بصیر و بلندپایه خراسان جنوبی، بینی دشمنان و بدخواهان را به خاک خواهند مالید و با حضور پر رنگ‌تر از همیشه در روز دوم اسفند بر سر صندوق‌های رأی، بیگانه و بیگانه پرست را مأیوس و سرافکنده خواهند کرد.