دومین دوره‌ انتخابات شوراهای عالی وکلا و کارشناسان رسمی کشور

شروع ثبت نام: شنبه ۹۹/۳/۱۷ به مدت یک هفته
تاریخ انتخابات: دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹

انتخابات به صورت تمام الکترونیک و همزمان در سراسر کشور برگزار می گردد.

افراد واجد شرایط می توانند جهت ثبت نام به آدرس www.23055.ir/sajam مراجعه نمایند.

شرایط اعضاء شورای عالی:

داوطلبان محترم باید علاوه بر شرایط اعضاء هیات مدیره و بازرسان مراکز استانی حداقل واجد یکی از شرایط ذیل باشند:

۱- مرتبه علمی دانشیاری و استاد تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم

۲- سابقه تصدی مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و هم طرازان آنها

۳- سابقه تصدی ریاست یا معاونت دادگستری کل استانها

۴- سابقه حداقل یک سال ریاست یا نائب رئیسی هیات مدیره های استانی

۵- سابقه تصدی معاونت حقوقی در سطح ملی در یکی از نهاد ها، سازمانها و شرکت ها

۶- سابقه تصدی ریاست و دبیر کمیسیون ها و کمیته های فنی مرکز