به گزارش روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی؛ دیدار اعضای هیات مدیره مرکز و کانون کارشناسان خراسان جنوبی با رئیس کل محترم دادگستری شهرستان بیرجند جناب آقای اسلام خواه روز یکشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۱ در محل دادگستری شهرستان بیرجند برگزار گردید. تصاویر این دیدار در ذیل قرار گرفته است.