رئیس قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ۲۴ هزار نهاد مردمی که بیش از نیمی از آنها در زمینه حقوق بشر فعالیت دارند، از تاسیس نهاد ملی حقوق بشر در آینده‌ای نزدیک خبر داد

Image result for ‫رئیسی‬‎

آیت الله سیدابراهیم رئیسی در نشست سفرا و کارداران کشور‌های خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی با بیان اینکه کرامت به انسانیت انسان تعلق دارد و ظرف زمان، مکان، جنسیت و ملیت را برنمی‌تابد، تصریح کرد: عقل و شرع بر صیانت از حقوق انسانی تاکید داشته و ما را در به رسمیت شناختن حقوق ذاتی و آزادی‌های اجتماعی یاری می‌رساند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بر پایه ایمان و ارزش‌های الهی همواره حقوق بشر و کرامت انسانی را به عنوان نقطه مرکزی پیام ادیان آسمانی مورد توجه قرار داده است؛ چه اینکه اسلام برای هدایت و سعادت انسان آمده است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه اسلام سه شاخص برابری، آزادی و حفظ عزت نفس و احترام به شخصیت انسان را به عنوان جلوه‌های تحقق کرامت انسانی معرفی کرده است، افزود: کرامت انسانی در واقع ارزش دادن و ترجیح انسان از جهت انسانیت است و این معنا مستلزم آن است که انسان را دارای حقوق طبیعی، فطری و اجتماعی بدانیم. مقتضای این نگاه فطری به انسان ایجاب می‌کند که جمهوری اسلامی ایران حفظ کرامت انسانی را در مناسبات اجتماعی و سیاسی داخل کشور به عنوان سرلوحه اقدامات خود قرار دهد؛ همچنان که در عرصه بین‌المللی نیز جمهوری اسلامی ایران همواره مدافع صلح، عدالت‌گرایی و توجه به حقوق بشر بوده است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به عدالت طلبی بشر اظهار کرد: عدالت، آرمان همیشگی انسان در طول تاریخ بوده است که نه تاریخ انقضاء دارد و نه استثناپذیر است؛ هرچند که در روزگار ما اجرای عدالت، تدریجی و تحقق آن نسبی است. در یک تعریف عام عدالت به معنای دادن حق به صاحب حق است؛ از این‌رو رعایت حقوق شرط لازم برای تحقق عدالت است. به همین دلیل نیز رعایت حقوق، اساس و مبنای هر تصمیم و اقدام در جمهوری اسلامی ایران است.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: عدالت در عین حال که مبنا و معیار هر سیاست و برنامه در جمهوری اسلامی است، آرمان و هدف غایی و عالی جمهوری اسلامی در ساحت فردی و ملی هم هست. هر اقدام و حرکتی در جمهوری اسلامی با معیار عدالت سنجیده می‌شود و میزان مشروعیت هر سیاست و برنامه و میزان مقبولیت هر اقدام و عملی در جمهوری اسلامی، به قابلیت و توانایی آن در تحقق عدالت بستگی دارد.

رئیس قوه قضاییه با نگاه اینکه این نگاه جامع به کرامت و حقوق بشر همراه با عدالت‌طلبی، سازنده جوهره انقلاب اسلامی ملت ایران بوده است، تصریح کرد: این حقیقت منجر به درهم شکستن آن سامان فکری و سیاسی شد که دولت و ملت را ملک طلق خود می‌پنداشت و حقوق آنان را به حاشیه می‌برد. اما انقلاب اسلامی حقوق مردم را از حاشیه به متن آورد. این حقوق بنیادین تامین نمی‌شد مگر اینکه انقلاب با قدرت‌های استکباری که با دولت دست نشانده خود حیات مردم ایران را در دست داشتند، مقابله می‌کرد.

آیت الله رییسی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی دو مفهوم مبارک استقلال و آزادی در کنار یکدیگر نشسته‌اند، به تشریح اقدامات جمهوری اسلامی در زمینه ارتقاء حقوق بشر و توجه به کرامت انسانی پرداخت و یادآور شد: چنانکه می‌دانید انقلاب اسلامی پس از دهه‌ها و سال‌ها استبداد داخلی و استعمار خارجی نویدبخش آزادی، حق تعیین سرنوشت و برابری اجتماعی برای همه ایرانیان بود. شعار ما شعار قرآنی نه ستم کنیم و نه بر خود ستم پذیریم، است و جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی برآمده از انقلاب با ایجاد یک ساختار سیاسی مردم‌سالارانه مبتنی بر انتخاب عمومی، پیشرفت همه جانبه در تمام جغرافیای کشور با نگاه مبتنی بر عدالت را به عنوان بخش مهمی از اهداف انقلاب اسلامی در جهت تامین حقوق بشر محقق کرده است.

رئیس قوه قضاییه عقلانیت اسلامی و مردم سالاری را که از ابتکارات و نوآوری‌های حضرت امام خمینی (ره) بوده است، در نظام قضایی جمهوری اسلامی دارای تجلی روشنی دانست و گفت که این تجلی در ساختار قانونی نظام منعکس شده است.

آیت الله رئیسی ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از فصول خود را به حقوق ملت اختصاص داده است و قوانین متعددی در حمایت از برخی حقوق شهروندی نظیر حق دسترسی به عدالت، حق دادرسی منصفانه، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و منشور صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری در مجامع قانونگذاری و تقنینی تصویب شده است.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با ارائه سیاست‌های کلی کشور در زمینه‌های انتخابات، خانواده، جمعیت، سلامت و همچنین با تعیین خطوط کلی دستگاه قضایی در ایران به سوی تحقق حقوق عمومی گام‌های مهمی را در جهت صیانت از کرامت انسان برداشته و روند پیشرفت آن را مدیریت می‌کنند.

آیت الله رئیسی در ادامه، آیین دادرسی در نظام قضایی جمهوری اسلامی را یکی از دقیق‌ترین و به روز‌ترین آیین‌های دادرسی برشمرد که در آن حقوق متهم، حقوق عامه و ریزه کاری‌های فراوان قضایی به نحو روشن و وسیع رعایت شده است.

رئیس قوه قضاییه گفت: نظارت‌های متعدد و مکانیزم‌های قانونی مانند دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور میدان‎های روشنی برای پاسداری از حقوق شهروندان و اجرای عدالت را باز کرده است. از سوی دیگر نظارت بر محاکم و دادگاه‌ها و دادسراها، اقدامات ضابطین قوه قضاییه و نظارت بر زندان‌ها به نحو مستمر و ویژه بوده و در این حوزه به تربیت و تادیب توجه ویژه شده است.

آیت الله رئیسی با اشاره به بازدید بسیاری از حضار از مراکز تادیبی و زندان‌های کشور، به اهمیت مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: مردم در اول انقلاب اسلامی با چند انتخابات مواجه شدند؛ انتخاب نوع نظام سیاسی که با رای ۹۸ درصدی مردم به جمهوری اسلامی همراه شد؛ در مرحله دوم مردم آزادانه در انتخاباتی سراسری منتخبین خود برای تدوین قانون اساسی را انتخاب کردند؛ آنگاه در یک رفراندوم به قانون اساسی نوشته شده توسط منتخبین خود رای دادند؛ آنگاه ساختار حاکمیتی بر اساس قانون اساسی شکل گرفت؛ دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ تقریبا به تعداد سال‌های عمر انقلاب اسلامی انتخابات داشته‎ایم و این امر حتی در شرایط سخت جنگ تحمیلی یک روز به تاخیر نیفتاد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق اصل ششم قانون اساسی همه نهاد‌های حاکمیتی در جمهوری اسلامی با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم تشکیل می‌شوند. اصول متعدد قانون اساسی به تبیین حقوق ملت و شهروندان پرداخته است و فصل سوم قانون اساسی تماما به احصای حقوق مردم و لزوم احترام و پاسداشت آن اختصاص دارد.

آیت الله رئیسی ادامه داد: امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی در سال‌های نخست پیروزی انقلاب در فرمان هشت ماده‌ای به تبیین دقیق حقوق شهروندی و مجازات متعرضین به آزادی‌های فردی مردم تاکید داشتند و در این زمینه جمهوری اسلامی ایران ضمن بسیج کردن توانایی‌ها در قوای سه گانه، نهاد‌های اجتماعی، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی را نیز به مشارکت طلبیده است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی اتخاذ هر تصمیم و تدوین هر سیاست و انجام هر اقدام در پرتو ملاحظه و رعایت حقوق است، گفت: لذا تصمیم‎ها و سیاست‌ها در این نظام با فراز و نشیب سیاست‌های بین المللی به دلیل تحمیل و فشار بیگانگان دچار تغییر و تحول نمی‌شود.

آیت الله رئیسی اضافه کرد: با وجود تمامی این دستاورد‌ها در جمهوری اسلامی ایران، برخی از کشور‌ها به واسطه غلبه نگرش‌های سیاسی همواره تلاش می‌کنند تا ایران را به واسطه ادعای نقض حقوق بشر محکوم کنند؛ این در حالی است که شهروندان در جمهوری اسلامی ایران در طول چهل ساله گذشته با نقض سیستماتیک حقوقشان از سوی کشور‌های متخاصم مواجه بوده‌اند.

رئیس قوه قضاییه گفت: حقوق شهروندان ایرانی آنگاه نقض گردید که صدام حسین با حمایت آمریکا به ایران حمله کرد وحدود ۲۴۰ هزار شهید، جمعیتی بسیار مجروح و خانواده‌های زیادی بی سرپرست و حدود هزار میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشت.

آیت الله رئیسی افزود: حقوق شهروندان ایران به واسطه حمایت تسلیحاتی کشور‌های اروپایی در تسلیح شیمیایی صدام نقض گردید؛ به گونه‌ای که هم اکنون ۶۸ هزار جانباز شیمیایی ثبت شده در ایران وجود دارد که با انواع مشکلات جسمی و روانی مواجهند و به تبع آن خانواده‎هایی دچار آسیب‌های اجتماعی فراوان شده‌اند.

رئیس قوه قضاییه گفت: ایران در حالی به بهانه نقض حقوق بشر مورد حمله قرار می‌گیرد که گروهک‌های تروریستی و گروهک تروریستی به اصطلاح مجاهدین خلق که دستش به خون ۱۷ هزار ایرانی از کاسب و کارمند و زن و کودک آلوده است، از فهرست گروهک‌های تروریستی خارج شده و متاسفانه آزادانه هر سال در یک کشور اروپایی تجمع برگزار می‌کند.

آیت الله رئیسی ادامه داد: ایامی که در کشور ما بعنوان هفته بزرگداشت قوه قضاییه نامیده شده، به واسطه حرکت تروریستی این گروهک در سال ۱۳۶۰ در شهادت آیت الله شهید دکتر بهشتی و ۷۲ نفر از مقامات کشورماست؛ از همه این موارد مهمتر این است که اکنون شهروندان ایرانی با نقض هدفمند حقوقشان توسط تروریسم اقتصادی آمریکا مواجه هستند.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: آمریکا با اعمال یک جانبه تحریم‌های غیرقانونی که تعداد آن‌ها به گفته مقامات وزارت خارجه این کشور به یک هزار مورد رسیده است، نوع جدیدی از تروریسم اقتصادی غیرانسانی را علیه ملت ایران اعمال کرده است؛ به گونه‌ای که این کشور حتی از ارسال کمک‌های بشردوستانه سازمان صلیب سرخ جهانی و کشور‌های مختلف برای کمک به آسیب دیدگان بلایای طبیعی در بهار امسال جلوگیری کرد.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: آیا کشور‌های غربی که با آمریکا علیه ملت ایران همراهی کرده‌اند و حتی از ارائه مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران خودداری می‌کنند دلسوزان و حامیان حقوق بشر هستند؟

رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه همین کشور‌های غربی که مانع دسترسی ایران به دارو و تجهیزات پزشکی هستند، محور اصلی تصویب قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران می‌باشند، اظهار کرد: آمریکا و متحدان کلیدی‌اش در منطقه، مهمترین ناقضان حقوق بشر در فلسطین و یمن هستند.

آیت الله رئیسی ادامه داد: شهروندان این کشور‌ها با بیشترین مشکلات ناشی از عدم رعایت حقوق شهروندی مواجه هستند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در مهمترین مورد، حق مردم فلسطین با داشتن یک حکومت دموکراتیک به نحو مستمر نقض می‌گردد، موضوعی که ناقض بنیانی‌ترین اصل حقوق بشری یعنی حق تعیین سرنوشت، تصریح شده در ماده یک میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ۱۹۶۶ است.

رئیس قوه قضاییه افزود: اکنون براساس برآورد نهاد‌های تحقیقاتی بین المللی، تعداد آوارگان فلسطینی به مرز هفت میلیون نفر رسیده است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی حقوق اعراب در سرزمین‌های اشغالی را نقض می‌کند، ادامه داد: مهمترین مثال آن تصویب قانون دولت یهود و شهرک سازی آن است و امروزه در دنیا آشکارا از این رژیم بعنوان یک رژیم آپارتاید یاد می‌کنند و البته همین رژیم با جدیت هرچه تمام‌تر مورد حمایت آمریکا نیز قرار دارد. طرح از پیش شکست خورده معامله قرن نیز، ناظر به همین موضوع است.

رئیس قوه قضاییه افزود: این در حالی است که راه حل جمهوری اسلامی برای موضوع فلسطین مبتنی بر اصل دمکراسی است. همچنانی که رهبری معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند مردمی که فلسطین به آنها تعلق دارد از مسلمان، مسیحی و یهودی بایستی مقابل چشم مردم جهان در یک رفراندم، تکلیف دولت فلسطین را معین کنند که آن دولت، دولتی مشروع خواهد بود.

آیت الله رئیسی ادامه داد: پرونده حقوق بشر و جنایات رژیم سعودی، دیگر مثال بزرگ نقض حقوق شهروندی است که با رفتار متناقض آمریکا، مورد حمایت قرار می‌گیرد. هم‌اکنون صف‌های اعدام بزرگی از فعالان سیاسی و مدنی در عربستان و بحرین ایجاد شده است که بسیاری از آنها را نوجوانان تشکیل می‌دهند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: این‌ها کشور‌هایی هستند که در آنجا برگزاری انتخابات و وجود دموکراسی به آرزوی محال تبدیل شده است؛ اما آمریکایی‌ها همچنان به حمایت از این کشور‌های غیردموکراتیک ادامه داده و درسرکوب مردم همراهی نشان می‌دهند.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه این کشور‌ها هم اکنون وارد یک جنگ نابرابر علیه دموکراسی خواهی مردم یمن شده‌اند، یادآور شد: سعودی‌ها با حمایت آمریکا و متحدانش وارد جنگی شده‌اند که منجر به کشته شدن بیش از شصت هزار نفر از مردم یمن شده و بار‌ها به عنوان جنایت جنگی از سوی نهاد‌های حقوق بشری محکوم شده است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق گزارش تخمینی سازمان ملل تاکنون ۸۵ هزار کودک یمنی بر اثر گرسنگی جان داده‌اند. آیا این تعداد هنوز اشتهای فروشندگان تسلیحات به عربستان سعودی و امارات را برطرف نکرده است؟ متاسفانه اعتراضات مدنی در کشور‌های غربی نیز نتوانسته است این سیری ناپذیری را متوقف نماید.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: سیاست آمریکا و برخی از کشور‌های اروپایی در حمایت از شرارت سعودی‌ها، متاسفانه همچنان ادامه دارد. نه تنها متحدان مرتجع عربی و رژیم نامشروع صهیونیستی کارنامه‌ای سیاه در رعایت حقوق شهروندی دارند که خود آمریکا نیز وضعیتی بهتر از متحدانش ندارد.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: آمریکا ضمن اینکه بزرگترین حامی رژیم‌های ناقض حقوق بشر است، درون خود نیز با نابرابری‌های اجتماعی شدید و کاستی دموکراسی، حقوق شهروندان خودش را نیز نقض می‌کند. طبق گزارش نماینده ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۴۴ میلیون نفر در آمریکا در فقر زندگی می‌کنند. ۳۲ درصد خانواده‌های آمریکایی علیرغم برخورداری از درآمد، از جیره غذایی دولتی استفاده می‌کنند. ساختار طبقاتی به گونه‌ای است که یک درصدِ ثروتمند در آمریکا حدود ۴۰ درصد ثروت این کشور را در اختیار دارد. آمریکا کمترین نرخ مشارکت سیاسی در انتخابات‌ها را در کشور‌های غربی دارد که علت آن را در ساختار‌های پنهان برای حذف حق رای افراد می‌توان یافت.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: جامعه ایالات متحده از لحاظ نژادی تکه تکه شده است. جمعیت سیاه پوست دو و نیم برابر سفید پوستان احتمال زندگی در شرایط فقر را دارند و نوزادانشان ۳/۲ برابر نوزادان سفید پوست می‌میرند. نرخ بیکاری آنها بیش از ۲ برابر سفید پوستان است. تعداد زندانیان رنگین پوست در آمریکا ۴/۶ برابر سفیدپوستان است. این نشان دهنده یک تبعیض ساختاری و بلند مدت در امریکاست. شگفتا که متهمان حقوق بشر مدعیان انسانیت و آزادی هستند؛ کشور‌هایی که هم در عرصه داخلی و هم عرصه بین المللی از متهمان حقوق بشر به معنای واقعی کلمه به شمار می‌روند. آیا چشم‌ها نمی‌بینند که در خیابان‌های کشوری که خود را مهد دموکراسی می‌داند، چشم معترضان کور می‌شود.

رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: در ایران اسلامی اقلیت‌های دینی صاحب کرامت و آزادی هستند؛ اما شما می‌بینید در کشور آمریکا مرکز یک فرقه از فرق مسیحیت چگونه به آتش کشیده می‌شود. تاریخ گواه این واقعیت است و حرف اصلی ما این است که اعمال فشار با ابزار حقوق بشری به کشور‌هایی که بگونه‌ای متفاوت فکر و زندگی می‌کنند یک جنایت است.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: آنچه در زمینه حقوق بشر نیازمند توجه جدی است، حقوق بنیادین انسان از حیث انسانیت است و این حقوق هیچ ارتباطی با سبک زندگی کشور خاصی ندارد. یکی از معیار‌های اصلی در فهم حقوق بشر احترام به اصل تفاوت در کنار اصل جهانشمولی است. آقایان محترم و خانم‌های گرامی به عنوان جمع بندی می‌خواهم بار دیگر توجه شما را به وجود یک سیاست جهانی تزویرآلود و متناقض جلب کنم؛ سیاستی که در آن کشور‌های مستقل و مردم سالار، چون جمهوری اسلامی ایران علیرغم همه تلاش‌هایی که برای ارتقاء حقوق شهروندان خود صورت می‌دهند و در عین حال مورد تهاجم انواع تروریسم هم هستند، محکوم می‌شوند؛ ولی رژیم‌های دیکتاتوری و خاندان‌های قرون وسطایی مورد تکریم قرار می‌گیرند. این نشان دهنده حاکم بودن نگرش سیاسی و قدرت محور به مقوله حقوق بشر است. برای رسیدن به صلح وامنیت در جهان بایستی این نگرش را به کناری نهاد و صرفا حقوق بشر- آنگونه که انسانیت و انصاف حکم می‌کند- موردتوجه قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: ستاد حقوق بشر که از مهمترین نهاد‌های حکومتی برای نظارت و پیگیری امور مربوط به حقوق بشر و مرجع رسمی کشور دراین زمینه است، ابتکار جالبی است که در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و یک مدل بسیار موفق است. این ستاد با حضور مسئولان در قوه قضاییه و قوای دیگر کشور توسط دبیرخانه‌ای امورش پیگیری می‌شود و با هماهنگی و همکاری بخش‌های مختلفی از کشور موضوعات حقوق بشری را دنبال می‌کند.

آیت الله رئیسی ادامه داد: علاوه براین ستادحدود ۲۴ هزار نهاد مردمی در کشور فعال هستند که حدود نیمی از آن‌ها به امور حقوق بشری مربوط می‌باشد و علاوه بر این تاسیس نهاد ملی حقوق بشر نیز در دستور کار است که انشاءالله در شورای عالی ستاد حقوق بشر که قریبا برگزار خواهد شد، موضوع این نهاد حقوق بشری مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در قوه قضاییه عزممان برای تحول در دستگاه قضایی به سوی آرمان‌ها و اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی جدی است و گام‌های بسیاری توسط روسای پیشین دراین ۴۰ ساله تا کنون برداشته شده است و دراین حرکت این گام‌ها تکمیل خواهد شد. ضمن ارج نهادن به تمام خدماتی که انجام شده و دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی دراین ۴۰ ساله شکل گرفته است، لازم است گام‌های بلندی برای رسیدن به آرمان‌های بلند اجرای عدالت و حق در کشور برداشته شود.

آیت الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه قانون اساسی ما را موظف کرده است که به این اهداف بلند نائل شویم، به قدردانی از تمامی مسئولان گذشته پرداخت و اظهار کرد: بدون تردید یکی از حوزه‌های تحول درزمینه تعامل محتوایی با دنیا می‌تواند موضوع تجربیات قضایی باشد. بنای ما تعامل و همکاری با تمام کشور‌ها بویژه کشور‌های اسلامی در موضوع قضایی و حقوق بشر است و از موضوعاتی که می‌تواند مناسبات بین جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و ستاد حقوق بشر با کشور‌های دیگر را رقم بزند، بدون شک موضوع دفاع از حقوق بشر و مناسبات قضایی است.