جهت مشاهده راهنمای نحوه بارگذاری نظریه کارشناسی در سامانه www.adliran.ir فایل pdf پیوست را مطالعه فرمایید.

پیوست ها:

فایل توضیحات حجم فایل
دانلود این فایل (راهنمای بارگذاری نظریه کارشناسی.pdf)راهنمای نحوه بارگذاری نظریه کارشناسی ۲۵۳۴ Kb