جهت مشاهده راهنمای نحوه بارگذاری نظریه کارشناسی در سامانه www.adliran.ir فایل pdf پیوست را مطالعه فرمایید.

 

فایل توضیحات حجم فایل
دانلود این فایل (راهنمای بارگذاری نظریه کارشناسی.pdf)راهنمای نحوه بارگذاری نظریه کارشناسی ۲۵۳۴ Kb