دکتر خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سومین جلسه ملاقات مستقیم خود با مردم، از نزدیک به مسائل و مشکلات ثبتی آنها رسیدگی و دستورات لازم را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برنامه ملاقات مردمی رئیس سازمان ثبت در دور جدید و بعد از انتصاب ذبیح اله خدائیان به ریاست این سازمان، در راستای برنامه تحول در دستگاه قضایی و تأکیدات رئیس قوه قضائیه با هدف ارتباط بی واسطه با مردم و آگاهی از روند اجرای واقعی برنامه ها و فرآیندهای سازمانی صورت می گیرد.

گفتنی است رئیس سازمان ثبت با تأکید بر همه مدیران این سازمان، از آنها خواسته تا با اختصاص وقت کافی و سعه صدر به طور مستقیم مسائل و مشکلات مردم را مورد رسیدگی قرار دهند.