هیئتی متشکل از قضات و مدیران دیوان عالی کشور به استان خراسان جنوبی سفر کردند.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان خراسان جنوبی، هیئتی متشکل از قضات و مدیران دیوان عالی کشور به منظور بررسی مشکلات قضایی و بازرسی از محاکم به استان خراسان جنوبی سفر کردند.
مدیر روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان گفت : از روز شنبه ۱۸/۸/۹۸ این هیئت به سرپرستی دکتر انصاری، معاون نظارت دیوان عالی برای بازرسی و رسیدگی به مشکلات محاکم قضایی و دادگستری به خراسان جنوبی آمدندکه در ابتدای ورود به دادگستری استان خراسان جنوبی طی نشستی با حضور رئیس کل دادگستری استان و اعضای شورای معاونین ، جهت سفر و بازدید های هیئت نظارت اعزامی از دیوانعالی کشور به حوزه های قضائی استان خراسان جنوبی تمهیدات لازم اندیشیده شد.
رستگاری بیان داشت: در بازرسی های صورت گرفته از شعب پرونده های قضائی بصورت رندمی توسط بازرسان دیوانعالی کشور مورد بررسی قرار گرفت، در حاشیه بازدیدها، توسط بازرسان دیوانعالی کشور سوالاتی درباره روند رسیدگی پرونده ها جدای از احکام صادره، مطرح گردید که رضایت حداکثری اربابان رجوع حاظر در محاکم و همچنین زندانیانی که جهت رسیدگی به دادگاه ها منتقل شده بودند، را در برداشت .
مدیر روابط عمومی دادگستری استان افزود: بازرسان دیوانعالی کشور در حاشیه بازدید از محاکم کیفری، شعب دادسراهای عمومی و انقلاب و شعب اجرای احکام محاکم قضائی استان از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل قضایی و اداری همکاران نیز قرار گرفتند .
علیرضا رستگاری در ادامه گفت: سفر این هیئت تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و بازرسان دیوان عالی کشور از تمامی حوزه های قضائی سراسر استان بازدید بعمل خواهند آورد.
وی گفت : درپایان هفته رئیس دیوانعالی کشور نیز به این استان آمده و در جلسات شورای قضائی استان، شورای اداری استان و همکاران قضائی محاکم دادگستری بیرجند حضور خواهند یافت.