بدین وسیله به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله کتبی آزمون های وکالت، کارشناس رسمی و  مشاوران خانواده سال ۱۳۹۹ می رساند، داوطلبان حائز شرایط از روز شنبه  ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۹٩ تا پایان روز جمعه۱۳۹۹/۱۱/۱۰ فرصت دارند از طریق آدرس اینترنتی

http://jazb.judiciarybar.ir و يا در سایت مرکز، منو سامانه های جذب ۹۹ قابل دسترسی است اطلاعات مورد نیاز را تکمیل نمایند.

 

⭕️داوطلبان گرامی می توانند سوالات خود را در خصوص ثبت نام شرکت در آزمون شفاهی #فقط از طریق لینک زیر مطرح و پاسخ مربوطه را دریافت نمایند.

https://jazb.judiciarybar.ir/auth/contactUs