دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۰ در زیر قرار داده شده است که شامل شرایط ثبت نام در آزمون ، مباحث و سرفصل های آزمون و جداول فهرست رشته محل ها می باشد.

karshenas govenote_v1