با توجه به راه اندازی خدمات متنوع برای بهره مندی وکلا، مشاوران و کارشناسان محترم از ظرفیت های خدمات الکترونیک قضایی و با عنایت به ضرورت پاسخگویی سریع و دقیق به سوالات و ابهامات بهره مندان و ذینفعان این خدمات، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به راه اندازی «مرکز تماس خدمات الکترونیک قضایی» اقدام نموده است.

لذا ضمن آمادگی کارشناسان مجرب این مرکز جهت پاسخگویی هرگونه سوال در حوزه ی خدمات مذکور، ابراز می دارد، شماره تلفن های مستقیم ۸۸۵۵۶۳۳۲ و ۸۸۱۰۹۱۳۲ و ۸۸۷۰۹۳۷۲ و شماره تلفن های پیغامگیر ۸۸۵۵۸۹۵۷ و ۸۸۵۵۸۹۷۱ و ۸۸۵۵۸۹۳۳ و ۸۶۰۴۶۲۸۸ به این امر اختصاص یافته است.