آقای مهندس احمد بیکس رئیس هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی اعلام داشتند کارت ورود به جلسه آزمون کارشناس رسمی  از امروز سه شنبه در سایت سازمان سنجش قابل دریافت می باشد. و  آزمون در دانشگاه بیرجند (ساختمان دانشکده علوم) روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۰ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۱:۳۰ برگزار خواهد شد.