به گزارش مرکز خراسان جنوبی، مدیرکل زندان‌های استان گفت: این افراد از محکومان جرائم غیرعمد زندان بیرجند بودند که شورای حل اختلاف با برگزاری جلساتی با شاکیان آنها، زمینه رضایت شاکیان و رهایی زندانیان از بند را فراهم کردند.
هاشمی افزود: از آغاز امسال تاکنون ۹۹پرونده در شورای حل اختلاف زندان مرکزی بیرجند بررسی شد که از این تعداد ۵۸ پرونده با جرائم مختلف، با صلح و سازش مختومه شده است